İşe İade Davası

İşe iade davası, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olup, işveren tarafından yapılan iş akdi feshine dava yoluyla itiraz usulüdür. Buna göre, iş akdinin Kanun’da öngörülen usule aykırı olarak yahut fesih için geçerli sebep bulunmaksızın feshedildiğini düşünen işçi, iş akdi feshinin geçersizliğinin tespit edilerek işe iadesine karar verilmesi talebi ile işverene karşı dava açma hakkına sahiptir.…
Devamı