>
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. 45/1 Kadıköy/İSTANBUL
+902163474040
info@humacetinkaya.av.tr

Makaleler

İşe İade Davası

İşe iade davası, 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olup, işveren tarafından yapılan iş akdi feshine dava yoluyla itiraz usulüdür. Buna göre, iş akdinin Kanun’da öngörülen usule aykırı olarak yahut fesih için geçerli sebep bulunmaksızın feshedildiğini düşünen işçi, iş akdi feshinin geçersizliğinin tespit edilerek işe iadesine karar verilmesi talebi ile işverene karşı dava açma hakkına sahiptir.…
Devamı

İştirak Nafakası

İştirak nafakası nedir? İştirak nafakası, halk arasında “çocuk nafakası” olarak da bilinmektedir. Boşanma, ayrılık veya evliliğin butlanı neticesinde çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin, çocuğun bakım ve eğitim masraflarına katılma amacı ile ödemesine hükmedilen nafaka türüdür. Eşlerin boşanmış olması, velayet kendisinde bulunmayan tarafın, çocuğa ait giderlere katılma yükümlülüğüne son vermez. Esasen bu masraflar her ne kadar…
Devamı

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şuyu davası), bir mala paylı mülkiyet ile veya elbirliği mülkiyeti ile sahip olan ortaklar/paydaşlar tarafından, ortaklığın sona erdirilmesi ve kişisel mülkiyete geçişi sağlama amacı ile açılan dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi davasına sıklıkla mirasçılar tarafından, terekede yer alan taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın sona erdirilmesi amacı ile başvurulmaktadır. Mirasbırakan vefat ettiğinde…
Devamı

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi İş Kanunu‘nda öngörülen şekillerde sona eren ve yine Kanun’da öngörülen kıdeme sahip olan işçiye, işveren tarafından ödenmesi gereken bir miktar paradır. Kıdem tazminatı şartları En az 1 yıllık kıdeme sahip olmak 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçi olmak İş sözleşmesinin; İşveren tarafından, işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı dışındaki sebeplerle…
Devamı